- Hide menu

Terms & Conditions

Opening hours monday-friday     8.00 – 18.00           Overtime  1000 kr / hour

Weekends and holiydays             8.00 – 18.00            Overtime  1000 kr / hour     Studio staff  3500 kr/ day   (holidays and weekends)

Preliminary booked studio must be confirmed within 2 business days, unless otherwise agreed. Confirmed booking is given priority. Cancellation 6-10 weekdays before confirmed booking will be charged by 50%.  Cancellation 1-5 days before confirmed booking will be charged by 100 %.If another booking has been canceled for the same period, the booking is not cancellable.
All lightning equipment is booked through REXstudio unless otherwise agreed.

Preliminär bokad studio  bekräftas inom 2 arbetsdagar, om ej annat överenskommits. Bekräftande bokning har företräde. Vid avbokning av studio 1-5 dagar före konfimerad bokning, utgår avbokningsavgift med 100%. Vid avbokning av studio 6-10 arbetsdagar före konfirmerad bokning, utgår avbokningsavgift med 50%. Har annan bokning avfärdats för samma period är bokningen ej avbokningsbar. All ljusutrustning bokas via REXstudio om ej annat överenskommits.

Damage to the studio, studio equipment or rented equipment will be replaced and charged by the person/company who rents the studio.
All equipment and props are insured by the customer.

Skador som uppstår på studioutrustningen, studio eller hyrd utrustning ersätts av den person/kund som vid tillfället hyr studion.
All rekvisita och utrustning försäkras av kunden.

Re-painting of cyclorama and walls on weel (wihte to withe) 200 kr / sq.m.
Breakfast and lunch can be arrenged by the studio.

Återmålning av fond och rullväggar (vitt/vitt) 200 kr / kvm.
Frukost och lunch kan beställas via studion.